අඟල් 3 * 6 උළු

  • Ceramic Decorative Tiles Border

    සෙරමික් සැරසිලි උළු මායිම

    ක්‍රියාවලියේ මන්දගාමී වෙඩි තැබීම සහ සිසිලනය නිසා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවලට හිරු එළිය, තෙතමනය, පැල්ලම, තාපය ගත හැකි අතර වර්ණය එලෙසම පවතිනු ඇත. මෙම සුපිරි කල්පැවැත්ම නිසා හොට් ප්ලේට් මෙන්ම ගෘහස්ථ හා එළිමහන් සංදර්ශන වැනි යෙදුම් සඳහා ඒවා විශිෂ්ට වේ. පුදුමාකාර අත්කම් නිර්මාණ සහිත පුදුම සහගත ලෙස අතින් සාදන ලද උළු. සියුම් රටා සහිත බිම් සහ බිත්ති නිර්මාණය කිරීම සඳහා උළු සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇත. අද්විතීය රටාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා උළු අසීමිත මෝස්තර වලින් සකස් කළ හැකිය ...